do


do
Do niczego
a) «o czymś złym, bezużytecznym, o czymś, czego nie można zaaprobować»: Bosak okazał się do niczego, za długi. P. Siemion, Łąki.
b) «o kimś niekompetentnym»: Złożyłem skargę na lekarza pierwszego kontaktu, który był do niczego. Metr 09/03/2001.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Synonyms: